آخرین خبرها

فایلهای آموزشی اعضای شعب اخذ رای

1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

کانال اختصاصی فرمانداری ویژه شهرستان میانه در سایت آپارات برای دسترسی اعضا شعب به فایلهای آموزشی راه اندازی شد

آدرس کانال

https://www.aparat.com/mianeh1400/