آخرین خبرها

اواین جلسه شهر خلاق موسیقی با حضور هنرمندان و مدیران آموزشگاههای موسیقی میانه

1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی میانه ، جلسه شهر خلاق موسیقی با حضور حقی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و نماینده شهرداری، هنرمندان و مدیران آموزشگاههای موسیقی میانه در اداره فرهنگ وارشاد اسلامی میانه برگزار شد.

جلسه مذکور بعد از انتخاب شهرستان میانه به عنوان شهر خلاق در حوزه موسیقی و لزوم ارائه برنامه جهت اجرا در شهرستان تشکیل گردید. در این جلسه آقای حقی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ضمن تبریک انتخاب شهرستان میانه به عنوان شهر خلاق در حوزه موسیقی نسبت به تشریح و علل ایجاد و انتخاب شهرهای خلاق توضیحاتی را بیان نمودنددر پایان جلسه اعضای حاضر برنامه ها و دیدگاههای خود را در این خصوص ارائه نمودند .