بخشدار کاغذکنان با رئیس اداره مخابرات شهرستان نشستی برگذار نمود

4000227

آذری بخشدار کاغذکنان در نشستی که با رئیس اداره مخابرات شهرستان با موضوع بررسی وضعیت پوشش مخابراتی در سطح بخش برگزار شد توسعه پوشش تلفن ثابت و همراه و نیز توسعه پوشش اینترنت در روستاهای بخش کاغذکنان را از نیازهای اساسی امروز بخش کاغذکنان مطرح کرد. در این نشست با بررسی کمبودها و نیازهای مربوط به ارتباطات و فناوری، وضعیت ارتباطات تلفن همراه و اینترنت و نیز موارد مربوط به نصب دکل های مخابراتی در سطح بخش پیگیری گردید.

در این نشست فرزین منش رئیس اداره مخابرات شهرستان میانه با اشاره به اینکه دکل های مخابراتی روستاهای شیخلر- زرنجین- گاو- خورده بلاغ- گل تپه حسن آّباد در مراحل نهایی هستند و بزودی قابل بهره برداری خواهند شد اضافه کرد مشکل پوشش تلفن همراه روستای حسن آباد از طریق دکل روستای گل تپه حسن آباد رفع خواهد شد و همچنین دکل روستای آستانجین نیز در همین طرح قرار گرفته که با راه اندازی این دکل ها بخشی از مشکلات مربوط به تلفن های همراه در سطح بخش رفع خواهد شد.

مهندس فرزین منش در ادامه اشاره کرد که برای راه اندازی دکل مخابراتی در روستاهای ماوی- برانقار- شیرین بلاغ- دویچ- آیدمیر- بادلو- بهمن آّباد- اندرودسفلی-طوین- خیرآباد- سردرق- قاضیلو و رشیدآباد اقدام لازم صورت گرفته و انشاالله بزودی شاهد نصب دکل در روستاهای یاد شده خواهیم بود.

در پایان این نشست آذری بخشدار کاغذکنان با توجه به قطعی تلفن ثابت در تعدادی از روستاها، به برقراری ارتباط و نیز توسعه شبکه تلفن ثابت در روستاها تاکید کرد.