آخرین خبرها

معاون استاندار وفرماندار ویژه میانه در جلسه با هیئت مدیره خانه فرشتگان؛ به همت اعضای هیأت مدیر ه و خیرین، موسسه خانه فرشتگان در ارائه خدمات به افراد تحت پوشش در سطح استان سرآمد است

IMG 8327

دکتر محمدرضا مشایخی در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه فرشتگان ضمن قدردانی از تلاشها و فعالیت های ارزشمند اعضای هیأت مدیره این موسسه و سایر موسسات فعال در حوزه خیریه گفت به همت خیرین در زمینه حمایت از دختران و پسران تحت پوشش خدمات با کیفیت برای آنها در شهرستان ارائه می شود و در این حوزه در استان سرآمد هستیم.

 

معاون استاندار با اشاره به کار خطیر این موسسات و تاکید بر توجه ویژه به ارائه خدمات در شأن این عزیزان افزود اقدامات خانه فرشتگان در شهرستان با برنامه ریزی های انجام گرفته توسط اعضای هیئت مدیره روز به روز در حال ارتقا است و امروز به عنوان بازوی توانمند حمایت از دختران و پسران تحت پوشش در کنار اداره بهزیستی هستند. 

 

وی ضمن اشاره به آمادگی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان در رفع موانع ادامه فرایند ساخت ساختمان جدید این موسسه و تاکید بر همکاری ادارات خدمات رسان در تسهیل در امور این پروژه  گفت موفقیت شهرستان در ارائه خدمات مطلوب به افراد با شرایط ویژه، مرهون در متن بودن خیرین و پیش قدم بودن آنها است که باعث نمود پیدا کردن فعالیت های سازمان های دولتی می شود.

 

در ادامه اعضای هیئت مدیره خانه فرشتگان نیز در ادامه با اهدای لوح سپاس از مساعدت ها و همکاری های تنگاتنگ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه در  پیشبرد اهداف این موسسه خیریه قدردانی کردند.

IMG 8326IMG 8326IMG 8326IMG 8326