آخرین خبرها

اطلاعیه شماره (5) ستاد انتخابات/روز شمار ثبت نام داوطلبان انتخابات

600 copy copy

 

 انتخابات سراسری:

1-    ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ساعت 8 صبح روز سه­شنبه مورخ 21/02/1400 آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 25/02/1400 ( به مدت 5 روز) ادامه می­یابد.

2-    ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 20/12/1399 آغاز و تا پایان وقت اداری روز سه­شنبه مورخ  26/12/1399 (به مدت 7 روز) ادامه می­یابد.

3-    ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره­های عشایری از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 16/01/1400 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 22/01/1400 (به مدت 7 روز) ادامه می­یابد.

انتخابات میاندوره­ای:

4-    ثبت نام داوطلبان میاندوره­ای مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ  08/01/1400 آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 14/01/1400 (به مدت 7 روز) ادامه می­یابد.

5-    ثبت نام داوطلبان میاندوره­ای مجلس خبرگان رهبری از ساعت 8 صبح روز جمعه مورخ 13/01/1400 آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 19/01/1400 (به مدت 7 روز) ادامه می­یابد.

 

نحوه و شرایط ثبت نام در هر انتخابات در اطلاعیه­های بعدی به اطلاع عموم خواهد رسید.