آخرین خبرها

بخشدار کندوان میانه بر ضرورت راه اندازی کتابخانه الکترونیکی تاکید کرد

photo 2021 01 28 01 11 47

بخشدار کندوان میانه با اشاره به شیوع کرونا و محدود شدن شرایط حضور در کتابخانه ها به ضرورت راه اندازی کتابخانه الکترونیکی تاکید کرد. 

محمود زرین با اشاره به مشکلات و سختی های شیوع کرونا در سطح کشور یکی از پیامدهای مثبت قرنطینه را نزدیکی افراد با کتاب عنوان کرد و گفت: فعالیت کتابخانه ها با توجه به شیوع کرونا، تعطیل یا محدود شد که این امر نیز جزو آثار منفی کرونا بود که در این راستا و به جهت جلوگیری از محدود شدن فعالیت کتابخانه ها، راه اندازی کتابخانه ی الکترونیکی بیش از پیش احساس شده و امیدواریم با اقدام مناسب این امر تحقق یابد. 

زرین با بیان اینکه ایجاد آرامش و کاهش استرس از ویژگیهای خواندن کتاب است تصریح کرد:  باید به صورت عملی در فضای کتابخانه ها و یا در فضاهای مجازی به افزایش سرانه مطالعه کمک کنیم.