آخرین خبرها

بازدید فرماندار ویژه میانه از اداره برق شهرستان

IMG 5692

فرماندار ویژه میانه از اداره برق میانه بازدید نموده و  از نزدیک در جریان نحوه ی خدمات رسانی در اداره  قرار گرفت. 

محمدرضا مشایخی نحوه خدمات رسانی معمول در اداره و با توجه به شرایط کرونایی همچنین جوابگویی به مراجعان و نظم و انضباط اداری را مطلوب ارزیابی نمود. 

مشایخی اقدامات اداره برق، در موضوع زلزله، پیاده راه، تعویض کابلها، نوسازی و ارتقای آنها در جهت کاهش افت ولتاژ در مناطق شهری و روستایی و تبدیل شبکه های کابل به خود نگهدار، نصب ترانس و غیره  با اثرات مثبت را قابل تقدیر عنوان و بر لزوم تداوم خدمات به شکل ارتقا یافته تاکید کرد.

IMG 5692

IMG 5692IMG 5692IMG 5692

IMG 5705