آخرین خبرها

برگزاری دومین جلسه طرح سنجشگران آموزش و پرورش منطقه کندوان

سنجشگران آموزش

دومین جلسه طرح سنجشگران آموزش و پرورش منطقه کندوان، روز سه شنبه به تاریخ 99/10/16 با حضور سینافر، رئیس آموزش و پرورش منطقه، اعضای شورای معاونین، راهبران آموزشی و تربیتی و سرگروه های درسی در اتاق جلسات اداره برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه کندوان، در این جلسه سینافر، هدف از این طرح را ارزیابی و پایش تک به تک دانش آموزان از لحاظ دریافت خدمات آموزشی و پرورشی دانست و افزود این طرح باعث شده که برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت منطقه در خصوص نظارت بر کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی، بیش از پیش تداوم یافته و باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود.

وی ادامه داد این طرح با نظارت 13 اکیپ متشکل از عوامل اداری و آموزشی در طول هفته در منطقه اجرا و مدارس روستاهای دورافتاده منطقه مخصوصا دانش آموزانی که دسترسی به اینترنت و شبکه شاد ندارند و مدارس طرح خرید خدمات در اولویت قرار خواهند گرفت.

در آخر هم، در خصوص اهم موضوعاتی ازجمله بروز بودن اطلس یادگیری در هنگام بازدید از مدارس، قرار دادن نمونه درسنامه در گروه های آموزشی شاد و.... بحث و تبادل نظر به عمل آمد.