آخرین خبرها

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استان: واریز بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به حساب دهیاریهای استان از سال ۹۲

IMG 5584

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استان با اشاره به تخصیص منابع مادی از سوی دولت به حساب دهیاریها از واریز بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از شهریور ۹۲ به دهیاریهای استان خبر داد. 

کرمی در جلسه ی توزیع اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و اعتبارات عشایری شهرستان میانه گفت:  در سال گذشته ۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان به حساب دهیاریهای استان واریز شد که سهم شهرستان میانه بیش از ۶۷۰ میلیارد تومان بود و باید گفت:  میزان تخصیص نقدی که به دستگاههای کل استان واریز شده کمتر از منابع واریزی به دهیاریهای استان است. 

وی سهم شهرستان از اعتبارات روستاهای فاقد دهیاریها را ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان نموده و تصریح کرد:  این مبلغ باید بنا بر ارزش پولی در اسرع وقت هزینه شود. 

کرمی آب انباشته در قواق عمولر را بستری برای تولید از سوی عشایران منطقه خوانده تاکید کرد:  کاشت گیاهان دارویی در این منطقه یکی از اهداف جدی منابع طبیعی است. 

وی همراهی و همگامی دستگاههای اجرایی شهرستان را سبب پیشبرد امور شهرستان ذکر نمود و خواستار جذب حداکثری تسهیلات ارزان قیمت به روستاییان شد .

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استان برای مسائل و موارد مطرح شده در جلسه و مواردی که بازدیدها مطرح و یا مشاهده شد در جهت پیگیری و رفع آنها قول مساعد داد.