آخرین خبرها

بازدید بخشدار کاغذکنان از کارگاه تولید پوشاک بچه گانه

9910021

آذری بخشدار کاغذکنان از کارگاه تولید پوشاک بچه گانه در روستای قره بلاغ که در راستای اشتغالزایی خصوصا مشارکت بانوان در امور اقتصادی ایجاد گردیده بازدید نمود.

بخشدار کاغذکنان ضمن قدردانی از زحمات سرمایه گذار این واحد و نیز همکاری دهیار روستای قره بلاغ بر لزوم ایجاد واحدهای کوچک اشتغالزا در تمامی زمینه ها تاکید کرده و افزود در این راستا حمایت و مساعدتهای همه جانبه از طرف سازمانها و ادارات مربوطه بعمل خواهد آمد.  این واحد از مردادماه سال 1399 با آموزش رایگان تعدادی از بانوان روستای قره بلاغ شروع و در حال حاضر 10 نفر در 2 شیفت کاری و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی مشغول فعالیت می باشند و ضمناً در دو روز هفته نیز به 15 نفر از بانوان داوطلب کارآموزی بصورت رایگان آموزش های لازم داده می شود.