آخرین خبرها

دیدار بخشدار کاغذکنان با رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان

991002

 

بخشدار کاغذکنان در دیدار رئیس جدید اداره آب و فاضلاب شهرستان ویژه میانه، ضمن قدردانی از عملکرد این اداره خصوصا در رابطه با احداث ساختمان اداره مربوطه و نیز توسعه قنات قاینار و شبکه آبرسانی آب شرب مرکز بخش کاغذکنان، با عنایت به ادغام دو اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی و اینکه کلیه امورات مربوط به آب شرب روستایی نیز به اداره آب و فاضلاب شهری محول گردیده است به طرح مشکلات مربوط در زمینه آب شرب بخش کاغذکنان پرداخت که در نتیجه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

1.    با توجه به بعد مسافت روستاهای بخش به مرکز شهرستان کلیه امورات مربوط به مشترکین روستایی در محل اداره آب و فاضلاب شهری مرکز بخش انجام گیرد تا اهالی بخش مجبور به مراجعه به مرکز شخرستان نشوند.

2.   اداره آب و فاضلاب به منظور تکمیل ساختمان مربوطه اقدامات لازم را معمول دارد.

3.  با همکار شوراهای اسلامی و دهیاران، نسبت به تحویل امور مربوط به آب شرب در روستاها اقدام گردد.

4.  باتوجه به اغاز فصل زمستان و عدم امکان اجرای پروژه های عمرانی در این فصل مقرر گردید مشکلات روستاها احصاء گردد تا در اولین فرصت در خصوص حل مشکلات اقدام نمایند.