آخرین خبرها

بازدید و بازرسی سرزده بخشدار کاغذکنان از نانوایی های سطح بخش

 

2 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 

آذری بخشدار کاغذکنان در راستای سنجش میزان مراعات پروتکل های بهداشتی در جهت مقابله با ویروس کرونا و سایر مسائل عمومی و بهداشتی توسط نانوایی های سطح بخش، از نانوایی های سطح شهر آقکند و روستاهای بخش بازدید نمود.

 

در این بازدید که محمدی کارشناس امور سیاسی و انتخابات بخشداری نیز حضور داشت مسائلی از جمله مراعات ساعات پخت و پز، میزان رضایتمندی مشتریان، میزان مراعات پروتکل های بهداشتی مقابله با بیماری کرونا، مسائل و مشکلات نانوایی ها، وضعیت آرد و... مورد بررسی قرار گرفت.

 

در پایان بازدید نیز با تقدیر و تشکر از نانوایی های منضبط، به برخی نانوایی ها در خصوص عدم استفاده از ماسک تذکر داده شد.