آخرین خبرها

دانشگاه پیام نور مرکز میانه برگزار می نماید

 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نورمرکز میانه در نظر دارد یک دوره تکنسین داروخانه در دانشگاه پیام نور میانه و ترکمنچای برگزار نماید جهت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید.