آخرین خبرها

اطلاعیه/ تهیه طرح مرتعداری

 باطلاع کلیه دامدارانی که تا پایان سال 98 پروانه مرتعداری برای آنان صادر شده می رساند تا آخر سال 1400 فرصت دارند نسبت به تهیه طرح مرتعداری و اجرایی کردن آن اقدام نمایند، در غیر اینصورت پروانه مرتعداری آنان فاقد اعتبار خواهد بود فلذا صاحبان پروانه های چرای دام ( پروانه مرتعداری) موظف هستند در بازه زمانی باقی مانده درخواست تهیه طرح مرتعداری خود را به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تحویل نمایند/

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزی داری شهرستان میانه