آخرین خبرها

بازدید فرماندار ویژه میانه از ادامه اجرای پروژه عمرانی پل قوری چای/ تقاطع غیرهم سطح پل روگذر ورودی میانه از سمت زنجان در میدان دفاع مقدس/ ساخت میدان ورودی شهر میانه در مقابل دانشگاه آزاد بعنوان میدان دروازه آذربایجان

معاون استاندار و فرماندار ویژه از ادامه روند اجرای پل قوری چای توسط راه و شهرسازی، عملیات اجرای تقاطع غیر هم سطح پل روگذر ورودی میانه از سمت زنجان در میدان دفاع مقدس و ساخت میدان ورودی شهر میانه در مقابل دانشگاه آزاد بعنوان میدان دروازه آذربایجان که توسط شهرداری میانه در حال اجراست بازدید نمود. 

محمدرضا مشایخی در حاشیه این بازدید گفت:  اجرای این پروژه ها بر اساس برنامه ریزی های سال گذشته و اعتبارات مصوب سال 1398 بوده که به شکل مطلوب و با تسریع در روند آنها برای تسهیل در عبور و  مرور، تسهیل در امور ترافیک و افزایش ایمنی در ظرف این تا پایان سال به اتمام رسیده و مورد بهره برداری قرار می گیرند. 

 در این بازدید شهردار و رییس راه وشهرسازی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان را همراهی نمودند.

IMG 2342

IMG 2342

IMG 2342IMG 2342

IMG 2342

IMG 2315IMG 2315IMG 2315IMG 2315IMG 2315IMG 2342IMG 2342IMG 2342