آخرین خبرها

بهنام آقامحمدی درهمایش دهیاران بخش مرکزی: دهیاران بیشترین خدمت رسانی را در بین دستگاههای اجرایی به روستائیان عزیز نموده اند

01

بهنام آقامحمدی بخشدار بخش مرکزی در همایش دهیاران ضمن تبریک روز شهرداری و دهیار به دهیاران بخش مرکزی و تشکر از زحمات دهیاران با بیان اینکه: دهیاران نخستین ارائه کننده خدمات مستقیم و بی واسطه به اهالی محترم روستاها بوده ودر کانون گسترش خدمات دولتی و خدمات ارتقائ یافته به اهالی می باشند.

وی  صرف حضور دهیار در محیط روستا و در بین مردم بعنوان نماینده دولت و برگزیده منتخبین مردم دارای ثمرات زیادی دانست چرا که مردم همیشه دولت و نظام را در کنار خود احساس می کنند.

آقامحمدی در ادامه گفتند: دهیاران عزیز توانستند با ارتباط موثر با شورا و اهالی، مردم را تشویق و ترغیب به مشارکت در طرحها نموده بطوریکه با کمترین هزینه بیشترین ارائه خدمات را در سطح روستا ارائه می نمایند.

بخشدار مرکزی با بیان اینکه :کمک دهیاران در سال98 بیش از 60میلیارد ریال پروزه در سطح بخش مرکزی از محل اعتبارات دهیاری و نزدیک 5میلیارد ریال از محل خودیاری اهالی  جهت پروژه های عمرانی هزینه شده است.

در پایان همایش از دهیاران نمونه و فعال بخش مرکزی با لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.

0101010101