آخرین خبرها

فرماندار ویژه میانه در دیدار اعضای هیئت مدیره شهرکهای صنعتی استان : رفع مشکلات موجود شهرک های صنعتی شهرستان

IMG 9846

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه گفت:  مسایل و مشکلات مربوط به شهرک صنعتی شماره یک میانه با اولویت رفع شده و توسعه یابد. 

محمدرضا مشایخی در دیدار هنربر عضو هیئت مدیره شهرکهای صنعتی استان و بخشی مدیر حراست شهرکهای صنعتی استان اضافه کرد: خواستار حل مسائل و مشکلات واحدهای شهرک صنعتی شده و همچنین اراضی داخل شهرک نیز جهت واگذاری به سرمایه گذاران دیگر تعیین تکلیف شوند. 

وی در ادامه  افزود: مسائل داخل شهرک از جمله انشعابات و معابر داخل آن ساماندهی و بهسازی  شود. 

مشایخی اتمام اجرای انشعابات اخیر که شبکه گذاری شده و حل و فصل مسائل ناحیه صنعتی ترک، مسایل مربوط به زمین ها و معابر داخلی آن ناحیه صنعتی و آب شهرک صنعتی کاغذکنان، مشکل معارض و برق شهرک صنعتی ترکمانچای از جمله مسائلی است که باید ظرف سه ماه اخیر رفع شود.

11111