آخرین خبرها

فرماندار ویژه میانه مطرح کرد؛ تصمیمات متخذه در شرکت فولاد و شرکت تهیه و تولید معادن ایران

فرماندار ویژه میانه تصمیمات متخذه جلسه ای که  با مدیران ارشد شرکت های فولاد و تهیه و توسعه معادن ایران تشکیل شد را تشریح کرد.

image 2020 6 27 11 57 32 571 247 Copy

محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه گفت براساس برنامه ریزی های قبلی و برخی اقدامات انجام یافته در مورد توسعه فولاد میانه و استفاده از ظرفیت معادن شهرستان که مطالعات برخی پهنه های معدنی انجام گرفته است تصمیماتی در راستای اجرایی نمودن آنها اتخاذ شد.

وی افزود در این جلسه مقرر شد با تمهیدات لازم از سوی شهرستان در خصوص آماده نمودن زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه فولاد به طوریکه فاز چهارم در بازه زمانی مشخص اجرا و با توجه به دارابودن ظرفیت بالا،  فاز احیای آن هم توسعه پیدا کند که با احتساب این اقدامات در آینده شاهد ایجاد اشتغال نزدیک به 800 نفراز جوانان شهرستان خواهیم بود و به تبع آن موجب توسعه صنعت حمل و نقل و ایجاد صنایع پایین دستی فولاد و ایجاد فرصت های شغلی غیرمستقیم در سطح شهرستان  خواهد شد.

فرماندار ویژه میانه در ادامه بیان کرد با توجه به مطالعات انجام گرفته سه پهنه  از معادن غنی فلزی طی سال گذشته و انجام مراحل بعدی آن در جهت استخراج که همان کار اصلی معادن برای برداشت از آن و اشتغزالزایی می باشد در شرکت تهیه و تولید معادن ایران مقررشد ظرف امسال معادن سیاه کمر (مولیبدن) و قاباخ تپه (پلی متال) موردبهره برداری قرار گیرد که این اقدامات می تواند موجبات اشتغال چندین ده نفر را برای شهرستان سبب شود.

 

image 2020 6 27 11 57 20 182 ggR