آخرین خبرها

آغاز برداشت آلبالو و گیلاس از باغات میانه


400020000274 206168


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه پیش بینی کرد، امسال 1842 تن آلبالو و  گیلاس در این شهرستان تولید شود
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه،مهندس شهرام ایرانی پور سطح زیر کشت باغات آلبالو و گیلاس این شهرستان را 307هکتار دانست و گفت : پیش بینی می شودامسال حدود 1842تن آلبالو و گیلاس در این شهرستان تولید شود.
  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میانه ارقام آلبالو و گیلاس تولیدی در این شهرستان را شامل مجاری ،بومی ، تک دانه مشهدی عنوان کرد و گفت: متوسط عملکردآلبالو و گیلاس در این شهرستان شش تن در هکتار است.