آخرین خبرها

ضدعفونی و محلول پاشی مدارس شهر آچاچی پیش از بازگشایی جهت استقبال از دانش آموزان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی، به جهت بازگشایی مدارس از ۲۷ اردیبهشت ماه، عوامل اجرایی شهرداری آچاچی ضمن هماهنگی با مدیران مدارس این شهر(ولفجر، ام السلمه، خدیجه کبری(س) و شهید معماریان) قبل از بازگشایی این مدارس روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه اقدام به ضدعفونی و محلول پاشی این اماکن کردند.

در ضمن در جهت بهبود حال دانش آموزان و معلمین گرامی ، ضمن استفاده از نظرات کارشناسان و جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از استفاده از این مواد، از مواد ضدعفونی مخصوص اماکن سربسته استفاده شده است.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی

http://Sapp.ir/shahrdariachachi

وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:

eachachi.ir

ضدعفونی مدارس