آخرین خبرها

فراخوان هفتمین جشنواره داستان کوتاه «شهید شاهی شهرستان میانه»

 

« یا لطیف»

فراخوان هفتمین جشنواره داستان کوتاه «شهید شاهی شهرستان میانه»

انجمنهای ادبی و عکاسی شهرستان میانه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه هفتمین جشنواره داستان کوتاه «شهید شاهی» را در رشته داستان نویسی کوتاه و خاطره نویسی با مشخصات ذیل برگزار می‌کند.

الف: اهداف جشنواره

- پاسداشت مقام شامخ شهید علیرضا شاهی (نویسنده شهیر شهرستان میانه)

بروز و ظهور هر چه بیشتر استعدادهای داستان‌نویسی جوان.-

-زنده نگه داشتن گونه‌ی ادبی داستان کوتاه.

ب: مشخصات جشنواره

1.       برگزاری جشنواره در دو گروه داستان نویسی کوتاه و خاطره نویسی خواهد بود .

2.       موضوع آثار ارسالی به جشنواره  آزاد بوده ول موضوع ایثار و شهادت  دارای الویت ویژه می باشد.

ج: مقررات جشنواره

1.       جشنواره ویژه شهرستان میانه است.

2.       کلیه آثار باید در قالب فونت Nazanin سایز 14 نگاشته شده باشد.

3.       شرکت کنندگان در جشنواره می توانند فرم مشخصات فردی را بانضمام آثار خود بصورت حضوری به دبیرخانه تحویل نمایند.

4.       آثار ارسالی نباید قبلا در جایی ارائه و چاپ شده باشد.

5.       هر نویسنده می‌تواند حداکثر سه اثر ارائه نماید.

6.       آثار باید در 3 نسخه و با ذکر مشخصات کامل به دفتر جشنواره تحویل شود .

7.       دبیرخانه جشنواره مجاز است از آثار ارسالی در راستای اهداف جشنواره استفاده نماید.

 

د: زمانبندی جشنواره

1.       اعلام فراخوان 23 فروردین 1399.

2.       آخرین مهلت تحویل آثار 31 خرداد 1399.

3.       اختتامیه جشنواره نیمه اول تیر 1399 .

اختتامیه جشنواره با حضور برندگان و همچنین حضور شخصیت‌های ادبی و فرهنگی طی مراسمی در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه برگزار خواهد شد.

هـ : جوایز جشنواره :

الف) گروه داستان نویسی کوتاه

1.       نفر اول 5.000.000 ریال به همراه تندیس و لوح زرین جشنواره.

2.       نفر دوم 4.000.000 ریال به همراه تندیس و دیپلم افتخار جشنواره.

3.       نفر سوم 3.000.000 ریال به همراه تندیس و دیپلم افتخار جشنواره.

نفرات چهارم الی ششم دیپلم افتخار به همراه بسته‌های فرهنگی.

ب) گروه خاطره نویسی

1.       نفر اول 3.000.000 ریال به همراه تندیس و لوح زرین جشنواره.

2.       نفر دوم 2.000.000 ریال به همراه تندیس و دیپلم افتخار جشنواره.

3.       نفر سوم 1.000.000 ریال به همراه تندیس و دیپلم افتخار جشنواره.

نفرات چهارم الی ششم دیپلم افتخار به همراه بسته‌های فرهنگی.

 

آدرس دبیرخانه: میانه انتهای خیابان فجر روبروی مزار شهدا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه

تلفن تماس : 3- 52337772   داخلی 210