آخرین خبرها

کمک ۳۲۰ میلیون ریالی مجتمع فولاد میانه به شهرداری آچاچی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا

ه گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی، مجتمع فولاد میانه در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و در راستای همکاری در جهت مقابله هر چه بیشتر با این ویروس در شهر آچاچی ، مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال به شهرداری آچاچی برای محلول پاشی، گندزدایی و ضدعفونی و تهیه ملزومات ضروری جهت مدیریت و مقابله با ویروس کرونا کمک کرد.

بدین منظور نیز شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی طی پیامی، از مجتمع فولاد میانه به خصوص مهندس ناجی مدیریت محترم این مجتمع، که با کمک خیرانه خود، در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، همراه و در کنار این شهرداری بودند تقدیر و تشکر کردند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی

http://Sapp.ir/shahrdariachachi

وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:

eachachi.ir

کمک فولاد میانه برای کرونا