آخرین خبرها

اجرای حکم قلع و قمع استخر احداثی در اراضی ملی قریه مسجدلو میانه

IMG 6735

حکم قلع و قمع و مسلوب المنفعه کردن استخر مستحدثه در قریه مسجدلو میانه توسط عوامل محترم نیروی انتظامی پاسگاه کندوان و یگان حفاظت اداره منابع طبیعی میانه اجرا شد. به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میانه، استخر مزبور در اراضی ملی قریه مسجدلو به مساحت 3690 مترمربع توسط یکی از اهالی روستای یاد شده احداث شده بود که پس از اطلاع اداره منابع طبیعی از موضوع، بلافاصله پرونده قضایی برای شخص متخلف تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد که با عنایت به پیگیری مجدانه واحد حقوقی اداره متبوع، نهایتا حکم قلع و قمع و مسلوب المنغه نمودن استخر احداثی در منابع ملی توسط مرجع قضایی صادر و در مورخه 8/2/99 اجرا شد.
روابط عمومی منابع طبیعی یادآور می شود هرگونه تعدی به منابع ملی طبق قانون جرم قلمداد و با متخلفان برابر قانون رفتار می شود لذا از شهروندان عزیز استدعا دارد قبل از اقدام به هرگونه ساخت و ساز و یا شخم زنی در اراضی بایر ابتداً از این اداره استعلام و پس از اطمینان از غیرملی بودن زمین اقدام به احداث بنا و یا باغ و غیره نمایند/