آخرین خبرها

آموزش و پرورش میانه رتبه اول برنامه های هفته بهداشت روان استان را کسب کرد

معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش میانه: حوزه مشاوره آموزش و پرورش منطقه در اجرای برنامه های بهداشت روان رتبه اول استانی را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، ساجدی فر اظهار کرد: بر اساس اعلام اداره امور مشاوره و امور تربیتی استان، حوزه مشاوره منطقه میانه  موفق به کسب رتبه اول استانی در اجرای برنامه های بهداشت روان شده است.

مدیر دستگاه تعلیم و تربیت منطقه گفت هفته بهداشت روان فرصتی مناسب برای مدیران، مشاوران، برنامه ریزان و دست اندرکاران تأثیرگذار بر وضعیت سلامت روان جامعه دانش آموزی است تا با حمایت مؤثر از برنامه‌های سلامت محور زمینه ارتقای بهداشت روان را فراهم آورده و این رویه را همواره حفظ کنند.

وی با اشاره به مهمترین برنامه های اجرا شده بهداشت روان در سطح منطقه گفت: برگزاری مسابقات مختلف مقاله نویسی، برگزاری مسابقه نقاشی همگانی، تشکیل نمایشگاه سلامت روان، برگزاری جلسات آموزش گروهی برای دانش آموزان و اولیا، برگزاری سخنرانی های تخصصی، برگزاری همایش مشاوران، بازدیدهای دانش آموزی از مهمترین برنامه های این هفته در آموزش و پرورش میانه بوده  است.

23333