آخرین خبرها

هشدار مهم ...به علت بارش سنگین برف و یخبندان احتمال مسدود شدن دودکش و لوله بخاری ها وجود دارد ، قبل از خواب موارد مذکور را حتما چک نمائید ، تا از وقوع گازگرفتگی با گاز خطرناک مونواکسید کربن در امان باشید

⭕️ هشدار مهم

 

?به علت بارش سنگین برف و یخبندان احتمال مسدود شدن دودکش و لوله بخاری ها وجود دارد ، قبل از خواب موارد مذکور را حتما چک نمائید ، تا از وقوع گازگرفتگی با گاز خطرناک مونواکسید کربن در امان باشید.

 

لطفا تا می تونید منتشر کنید.

 

⬅️روابط عمومی اداره گاز شهرستان میانه

IMG 20200212 081031 899