آخرین خبرها

فرماندار ویژه میانه از شعب بانک ملی این شهرستان بازدید کرد

محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه با حضور سرزده در شعب مرکزی و معلم بانک ملی، وضعیت اداری و ارائه خدمات به مشتریان در این شعب را بررسی و با برخی مشتریان نیز در ارتباط با نحوه خدمات دهی گفتگو کرد.

وی از عملکرد این شعب ابراز رضایت کرده، نحوه عملکرد آنها را مطلوب ارزیابی نمود.

bmi8bmi8bmi8bmi8bmi8bmi8bmi8bmi8