آخرین خبرها

اطلاعیه مهم مدیریت جهاد کشاورزی قابل توجه کشاورزان

b248820351 5e2405487a1ed870a98b4d53 copy

اطلاعیه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه به اطلاع کشاورزان و بهره برداران میرساند با توجه باینکه محصولاتی که با آبیاری بوسیله فاضلاب بدست آید بدلیل داشتن فلزات سنگین از قبیل سرب ، کادمیوم و سموم مختلف (...سلامت انسان را به خطر می اندازد لذا بدینوسیله به بهره برداران بخش کشاورزی توصیه میگردد از آبیاری محصولات خود با آب فاضلاب و آلوده خود داری نمایند در غیر اینصورت اراضی آنان با همکاری کارشناسان بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.