آخرین خبرها

اطلاعیه مهم مدیریت جهاد کشاورزی


b248820351 5e2405487a1ed870a98b4d53 copy
اطلاعیه مهم جهاد کشاورزی
بدینوسیله به اطلاع بهره برداران و تراکتور داران عزیز می رساند قبل از آغاز فصل کشت بهاره و شروع فعالیتهای کشاورزی سال ۹۹،نسبت به پلاک گذاری تراکتورهای خود تا ۹۸/۱۲/۱۵ اقدام نمایند در غیر اینصورت از تاییدیه سوخت توسط جهاد کشاورزی خودداری خواهد شد.
مراکز مراجعه به منظور تشکیل پرونده بشرح ذیل میباشد
شرکت سیب سبز کندوان :ترک جنب جهاد کشاورزی*
شرکت رشد آذر:خیابان خیام شمالی روبروی بیمه آتیه سازان*
شرکت نواندیشان:ترکمنچای*
*جهاد گران سبز:سرچشمه جنوبی،جنب باشگاه ذوالفقار
شرکت زرین کشت صبا:اوچ تپه،روستای خاتون آباد *
شرکت شکوه سبز:آغکند روبروی بخشداری*
آتیه سازان گرمرود: چتاب مرکز خدمات گرمرود*
نظام صنفی و کشاورزی : مرکز جهاد کشاورزی حومه آخر فرهنگیان*

مدارک مورد نیاز:
کپی دفترچه تراکتور*
کپی شناسنامه تمام صفحات*
کپی کارت ملی پشت و رو*
تکمیل فرم در شرکت فنی و مشاوره ای*
* سند یا قولنامه تراکتور
پوشه و گیره*
مبلغ ۴۵۰۰۰۰ریال وجه نقد*