آخرین خبرها

پیام مشترک فرماندار ویژه و مدیر آموزش و پرورش میانه به مناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، پیام مشترک فرماندار ویژه شهرستان میانه و مدیر آموزش و پرورش میانه به مناسبن هفته شوراهای آموزش و پرورش به شرح ذیل است:

977 copy

image 2020 1 13 10 6 50 599 zn5 copy copy