آخرین خبرها

نام گذاری یکی از خیابان های اصلی شهر آچاچی به نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی، با پیشنهاد شهرداری آچاچی و تصویب اعضای شورای اسلامی این شهر، خیابان روبروی شهرداری به نام سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی
http://Sapp.ir/shahrdariachachi
وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:
eachachi.ir

image 2020 1 7 13 47 55 505 uco