اطلاعیه برگزاری امتحانات لغو شده دانشگاه پیام نور مرکز میانه


 
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، باتوجه به لغو امتحانات دانشگاه پیام نور در روزهای 16،15و17 دی ماه 98 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند با توجه به زمانبندی، این امتحانات در هفته آینده برگزار خواهد شد.