آخرین خبرها

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری تبریز از غرفه شهرداری آچاچی در نمایشگاه ربع رشیدی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی، دکتر نیکوخصلت دبیر شورای اسلامی شهر تبریز، به همراه هیئتی از مدیران این شهرداری، از غرفه شهرداری آچاچی در هفتمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی( رینوتکس ۲۰۱۹) بازدید کردند.
در این بازدید مهندس هادی بهاری مدیر تیم طرح تجاری سازی شبکه توسعه اقتصاد مقاومتی(شتام) توضیحاتی را در حوضه نرم افزاری تهیه شده ارائه نمود.
همچنین دکتر ابراهیم رمضانی معاون سابق برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تبریز دیگر میهمان غرفه شهرداری آچاچی بودد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آچاچی

http://Sapp.ir/shahrdariachachi

وب سایت اینترنتی شهرداری آچاچی:

eachachi.ir

image 2019 11 7 21 9 45 408 IJ0

image 2019 11 7 21 9 45 345 IlS