آخرین خبرها

بازدید بخشدار کندوان از ادارات بخش

viber image 2019 10 26 00 45 39

بخشدار کندوان میانه از برخی ادارات در بخش بازدید نمود.

محمود زرین از  ادارات گاز، مرکز بهداشت و درمان ترک و اداره ورزش و جوانان بازید بعمل آورده و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات دهی  به مردم و بررسی مسائل و مشکلات ادارات مذکور قرار گرفت.