آخرین خبرها

بمناسبت هفته نیروی انتظامی، مزار مطهر شهدای میانه غباروبی و عطر افشانی شد

بمناسبت هفته نیروی انتظامی و با حضور محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه، معاونین، اعضای شورای تامین،  شورای اداری و نیروهای نظامی و انتظامی، مزار مطهر شهدای میانه غباروبی و عطر افشانی شد.

photo 2019 10 03 11 35 44

 

photo 2019 10 03 11 35 44photo 2019 10 03 11 35 44photo 2019 10 03 11 35 44photo 2019 10 03 11 35 44photo 2019 10 03 11 35 44photo 2019 10 03 11 35 44photo 2019 10 03 11 35 44photo 2019 10 03 11 35 44photo 2019 10 03 11 35 44