آخرین خبرها

پیام مشترک فرماندار ویژه میانه، امام جمعه و مدیر آموزش و پرورش میانه به مناسبت بازگشایی مدارس

پیام مشترک فرماندار ویژه میانه، امام جمعه و مدیر آموزش و پرورش میانه به مناسبت بازگشایی مدارس سالتحصیلی 99-98

به گزارش روابط عمومی معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش میانه، به مناسبت فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس متن پیام مشترک معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه، امام جمعه میانه و مدیر آموزش و پرورش میانه به مناسبت بازگشایی مدارس سالتحصیلی 99-98به شرح ذیل می باشد.

image 2019 9 19 15 18 7 713 lv2

222