آخرین خبرها

سفر یکروزه و بازدیدهای فرماندار ویژه میانه از بخش کاغذکنان

  محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه با حضور در بخش کاغذکنان، از روند انجام پروزه بهسازی،  آسفالت و تکمیل راه روستای گاو در این بخش، بازدید کرد.

مراحل پروژه این راه روستایی 5 کیلومتری، شامل سنگ بری، تسطیح، خاکبرداری و در ادامه شن ریزی و آسفالت می باشد که با اعتبار 4 میلیارد ریالی از محل اعتبارات استانی در حال انجام است و تاکنون مرحله بهسازی آن رو به پایان است.

برنامه اتمام و بهره برداری این پروژه نیز اواخر سال 98 و نیمه اول 99 است که با اتمام آن راه ارتباطی خلخال و بخش کاغذکنان برقرار و دو استان اردبیل و آذربایجان شرقی از این مسیر نیز به هم مرتبط می شوند.

فرماندار ویژه میانه همچنین از مزرعه کشت و صنعت این روستا نیز بازدید نمود.

بازدید از مراحل نهایی اتمام کار احداث و تجهیز کارخانه برنج کوبی سفید دانه، پایان بخش این بازدیدها بود.

bk2 copy copybk2 copy copy

 photo 2019 09 19 08 15 30photo 2019 09 19 08 15 30photo 2019 09 19 08 15 30photo 2019 09 19 08 15 30photo 2019 09 19 08 15 30photo 2019 09 19 08 15 30photo 2019 09 19 08 15 30photo 2019 09 19 08 15 30photo 2019 09 19 08 15 30