آخرین خبرها

گزارش تصویری از مراسم عزاداری روز عاشورا در میانه

گزارش تصویری از تجمع عزاداران حسینی و مراسم عزاداری روز عاشورا در مزار شهدای میانه

این مراسم با حضور اکیپ سیار صدا و سیما بصورت زنده و مستقیم از شبکه های سراسری سیما پخش شد.

photo 2019 09 10 03 46 22

photo 2019 09 10 03 46 22

 

photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22photo 2019 09 10 03 46 22