آخرین خبرها

اداره كل دامپزشكي در بين ادارات كل و دستگاه هاي اجرائي استان آذربايجان شرقي در جشنواره شهيد رجائي بعنوان دستگاه برتر انتخاب شد.

در جريان برگزاري بيست و دومين جشنواره شهيد رجائي استان آذربايجان شرقي،بر اساس ارزيابي ستاد مركزي جشنواره  و تيم ارزيابي عملكرد سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان، اداره كل دامپزشكي استان با كسب بالاترين امتياز در شاخص هاي اختصاصي موفق به كسب رتبه برتر دربين تمامي دستگاه هاي اجرائي استان آذربايجان شرقي شد.دكتر امير حسين بهداد مدير كل دامپزشكي استان آذربايجان شرقي نيز در اين مراسم براي سومين بار در سالهاي گذشته به عنوان مدير دستگاه اجرائي برتر موفق به كسب رتبه برتردر بيست و دومين جشنواره شهيد رجائي شد و لوح تقدير اين جشنواره توسط نماينده ولي فقيه دراستان واستاندار آذربايجان شرقي به وي اهداء گرديد.و دراين ميان اداره دامپزشكي شهرستان ميانه نيز از اين موضوع بي بهره نبوده و با تلاش شبانه روزي همكاران بخش خصوصي ودولتي با تحت پوشش قرار دادن جميت هاي دامي سنگين و سبك شهرستان و مبارزه با بيماريهاي دامي ومشترك گام هاي مهمي در جهت صيانت از سرمايه هاي دامي وامنيت بهداشتي شهرستان برداشته است .و روابط عمومي اداره دامپزشكي شهرستان اين موفقيت را مرهون تلاش همه همكاران زحمتكش مي داند و به جامعه دامپزشكي شهرستان تبريك عرض مي نمايد.