فرماندار ویژه میانه در جلسه ستاد تسهیل امور جوانان:

افزوده شدن “دستیار مردمی‌سازی فرماندار” به چارت سازمانی فرمانداری ویژه میانه

معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه از افزوده شدن پست سازمانی تحت عنوان “دستیار مردمی سازی” به جمع پست های...