آخرین خبرها

معرفی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه

معرفی سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان میانه

مسعود سعادتی 

200 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

 

 مدرک تحصیلی:

دکترای تخصصی شیمی از دانشگاه تبریز

 

مسئولیت ها:

عضو هیئت علمی دانشگاه

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

فرماندار شهرستان سراب

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی