آخرین خبرها

معرفی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه

معرفی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه

محمدرضا مشایخی

 

 

متولد: 1351 شهرستان میانه

 

مسئولیت ها:

بخشدار کاغذکنان میانه

بخشدار مرکزی میانه

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه میانه