آخرین اخبار

پنجمین یادداشت فرماندار / فرصت های سوخته ای که باید احیا شوند

کارهای معوقه ای داریم که می خواهیم با استفاده از روز تعطیل (جمعه) با فراغت بیشتر به آنها بپردازیم.

ابتدا برنامه داریم مسیر جاده دسترسی به محل احداث نیروگاه میانه را که توسط شرکت یونیت اینترنشنال احداث خواهد شد را مشخص کنیم ولی بخاطر نزول رحمت الهی این کار میسر نشد و فرصت بیشتری پیش آمد تا از تعدادی از واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که طی سال های گذشته تعطیل شده و صدها فرصت شغلی را از جوانان شهرستان گرفته بازدید بکنیم.

کارگاهها و کارخانه های خوابیده ای که با ده ها میلیارد تومان سرمایه و دارائی روزی هر کدام دوایی بر دردهای جامعه بوده اند امروز به زخمی دردناک بر پیکره شهرستان بدل گشته اند.

از چندماه پیش به کمک اتاق صنعت و معدن بررسی هایی در مورد وضعیت تولیدی های شهرستان بعمل آمد و مشکلاتشان احصاء و تا حدودی علت یابی شداکثراً قصه پر غصه ای دارند.

تعدادی به علت سوء مدیریت کارفرمایان از پای درآمده اند ولی تعداد بیشتری بر اثر بی توجهی ادارات مرتبط، پیچ و خم های ادارای و فشارهای خارج از توان بعضی از ادارات کمر خم کرده و به زانو درآمده اند.

ای کاش کسانی که روزی به هر نیتی این مسیر پر سنگلاخ رابه روی این سرمایه ها گشوده اند بیایند و نتیجه دردناک نیات تنگ نظرانه خود را ببینند که چه کرده اند با سرمایه های این کشور و چه فرصت هایی را گرفته اند از اشتغال و ازدواج و زندگی آبرومندانه جوانان این مرز و بوم و چه مقدار افزوده اند به معضلات جامعه از اعتیاد و سرقت و دیگر ناهنجاری ها.

مشکلاتی که اگر به موقع و با سعه صدر اقدام می شد هرگز به این وسعت پیش نمی آمد روزگار نه چندان دوری که دلارهای سرشار نفتی به این مملکت سرازیر می شد اگر استفاده مطلوب می شد اکنون صنعت قامت ایستاده تری داشت.

به هرحال در کنار انبوه زیان های وارده، شاید سودی هم بدست آمده و آن هم درس عبرت گرفتن از رفتار و اقدامات گذشته مان هم از طرف مالکین واحدها و هم از طرف دستگاههای ذیربط که به خود آییم و تکانی دوباره به خود دهیم هم از نظر نگرش و هم از حیث اقدامات لازم جهت احیای فرصت هایی که سوزانده ایم.

طی ماههای گذشته جلسات زیادی را با مالکین واحدهای تولیدی و ادارات امور مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و گاز و آب و برق و بانک ها گذاشته ایم. سیاست های دولت تدبیر و امید در باب رفع موانع تولید و تسهیل در امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب و کار بر همه تبیین شده است و هیچ تخطّی و قصوری از هیچکس پذیرفته نیست، هر دستگاهی باید به نوبه خود عصای دست برای برخاستن واحدها از زمین و مانع از افتادن آنها بر زمین باشد.

البته این بدین معنی نیست که حقوق دولت و کارگران از هزینه های مصرفی انرژی گرفته تا بیمه و مالیات گرفته گرفته نخواهد شد. چرا که همه واقفیم امروزه تمامی هزینه های دولت ها ی پیشرفته بر محور مالیات می چرخد و اساساً محل درآمدی جز مالیات ندارند و کارگران و کارکنان مامنی جز تامین اجتماعی نمی شناسند.

آنچه باید از آن پرهیز  شود تعصبات خشک اداری و جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی است که موجب می شود در نهایت محل درامدهای پایدار مالیاتی بخشکد و کارگران بیکار و خانه نشین شوند. 

امروز عزم جدی در دولت و مجموعه مدیریتی شهرستان این است که اولاً به یاری واحدهای تولیدی فعال پرداخته تا از سقوط جدیدی اتفاق نیفتد و در کنار آن این مجموعه به فکر گرفتن از دست واحدهای افتاده است که ان شاءالله دوباره از زمین برخیزند تا کار و کارگر همدیگر را در آغوش گیرند و به تولید عزت و ثروت بپردازند.

قطع یقین در این راه، دست همه کسانی را که قدمی هرچند کوچک بردارند بوسه خواهیم زد. با کسانی هم که احیاناً بر طناب افکار پوسیده ی تعصبات خشک گذشته آویزان باشد قطع همکاری خواهیم نمود و با مجموعه ای پویا به استقبال سرمایه های جدید برای آبادانی و توسعه شهرستان خواهیم رفت.

You have no rights to post comments