آخرین اخبار

متفرقه

تماس مستقیم با فرماندار ویژه

بدلیل برخی تغییرات در سایت این بخش در حال حاضر غیر فعال می باشد.

به زودی این امکان دوباره مهیا خواهد شد.

فرمانداران پیشین

اسامی فرمانداران شهرستان میانه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ خدمت
1 محمدصادق تسوجی زاده 1357
2 جمشید محبوبی 1358
3 سیدعلی طباطبائی 1358
4 علی جوانی راد 1359-1360
5 حکم اله پزشکی 1361
6 حیدر اقدسی (سرپرست) 1361
7 حسن اورنگ پور 1362
8 احمد یکتایی 1362-1363
9 ابراهیم رضایی بابادی (سرپرست) 1364
10 بهمن عابدینی (سرپرست) 1364-1365
11 جواد نجفی آذر 1365-1370
12 یعقوب عزیززاده فهیمی 1370-1375
13 اورجعلی محمدی 1375-1378
14 سیدسعید کاشانی (سرپرست) 1378
15 عبداله فاتحی 1378-1380
16 رحیم شهرتی فر 1380-1384
17 کریم رف رف 1385-1388
18 سید حمید یزدانی 88/05/28 - 89/06/17
19 تقی خلفاپور 89/06/17 تا پایان بهمن 92
20 اسماعیل حیدری آزاد از بهمن 1392 تا اواسط فروردین 1394

 

پیوندها

 

منابع خبری
پایگاه های اینترنتی کشوری
پایگاه های شهرستان میانه