آخرین اخبار

250 نفر از دانش آموزان میانه راهی مناطق عملیاتی شمالغرب کشور شدند

 250 نفر از دانش آموزان پس میانه در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی شمالغرب کشور شدند.
به گزارش ایرنا، این کاوان در قالب 6 دستگاه اتوبوس به مدت 2 روز از مناطق عملیاتی شمالغرب کشور بازدید بعمل خواهند آورد.
این دانش آموزان با حضور مشایخی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه میانه، مسئولین شهرستان و مردم  بدرقه شدند.
گفتنی است 250 نفر دانش آموز دختر نیز در 11 آبان سال جاری در قالب 6 اتوبوس راهی این مکان مقدس خواهند شد.
   

You have no rights to post comments