آخرین اخبار

مهندس بگلري به سمت سرپرست شركت گاز ناحيه ميانه منصوب شد.


طي حكمي از سوي مديرعامل شركت ملي گاز استان آذربايجان شرقي و با حضور فرماندار شهرستان ميانه ، مهندس مرتضوي معاون بهره برداري شركت ملي گاز استان ، مهندس ايوب بگلري بعنوان سرپرست شركت گاز ناحيه ميانه معرفي شد.


گفتني است مهندس بگلري قبلاً رئيس شركت گاز بستان آباد ، ايلخچي و تيكمه داش  بوده و در سمت هاي مختلف داراي 18 سال سابقه كاري مي باشند.
در اين جلسه از خدمات 5 ساله آقاي مهندس يونس نجفي بناب رئيس سابق شركت گاز تشكر و قدرداني شد.