آخرین اخبار

130 نفر از براداران بسیجی محلات و اقشار از شهرستان میانه راهی مناطق عملیاتی شمالغرب کشور شدند

 130  نفر از برادران بسیجی محلات و اقشار از شهرستان میانه در قالب 3 اتوبوس کاروان راهیان نور با بدرقه مسئولین شهرستان راهی مناطق عملیات شمالغرب کشور شدند.
این افراد به مدت 2 روز از مناطق جنگی شمالغرب کشور بازدید خواهند کرد.
گفتنی است پنج شنبه و جمعه نیز 160 نفر از خواهران بسیجی شهرستان در قالب 4 اتوبوس  به این مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.
 

You have no rights to post comments