آخرین اخبار

کمسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و شوراي ترافيك شهرستان میانه تشکیل جلسه داد

 
 
کمیسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی و شوراي ترافيك شهرستان میانه در جهت بررسی و رفع مشکلات ترافیکی و جاده ای شهرستان  به ریاست مهدی مشایخی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان میانه تشکیل جلسه داد.
 
در این جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد.
1- مقرر گرديد براي بررسي موضوعات ترافيكي بخشهاي مستقل جلسات جداگانه اي در مراكز بخش باتشخيص و درخواست بخشداران محترم تشكيل گردد.
2- مقرر گرديد طاق نصرت ورودي شهر آقكند به دليل خطر برخورد خودروها و خطرات احتمالي برچيده شود.
3- مقرر گرديدايستگاه شيخ درآباد به دليل ايجاد گره ترافيكي به فاصله مناسبي از تقاطع سرچشمه منتقل گردد.
4- مقرر گرديد به دليل توقف خودروها در نزديكي تقاطع سرچشمه به تاكسي تلفني سهند اخطار و مهلت داده شود تا نسبت به جابجايي دفتر خود اقدام نمايد.
5- مقرر گرديد راهور شهرستان نسبت به جلوگيري و اعمال قانون خودروهاي مسافر بر شهر تركمانچاي در محدوده ميدان آزادي وكوچه پشت مخابرات اقدام نمايد.
6- مقرر گرديد زير گذرهاي شهرك امام خميني با نصب تابلو و علائم مناسب به صورت موقت عبور يكطرفه اعمال تا پس از تعميرات نسبت به آن اتخاذ تصميم شود.
7- با توجه به توقفهاي دوبله خودرو ها در برخي از نقاط شهر كه باعث گره هاي ترافيكي مي شود مقرر گرديد پليس راهور شهرستان به شدت اعمال قانون نمايد. 
8- براي جلوگيري از برخورد خودروها با عابران پياده در زيرگذرهاي موجود در بلوار زينبيه مقرر گرديد روشنايي آنها با نور زرد به نحو مناسب تامين گردد.
9- مقرر گرديد طرح ساماندهي حمل ونقل كل شهر ميانه با توجه به تصادفات مكرر حادث شده در بلوار زينبيه مقرر گرديد مطالعه ايمن سازي بلوار زينبيه به مشاور ذي صلاح واگذار و تاپايان سال ارائه گردد.
10- با توجه به تصويب انسداد بريدگي هاي اضافي موجود در بلوار شهركهاي انديشه و وليعصر مقرر گرديد در اسرع نسبت به اجراي آن اقدام گردد.
11- مقرر گرديد خيابان كشاورزان از ميدام معلم تا تقاطع تامين اجتماعي يك طرف تابلو توقف مطلقا"‌ممنوع نصب و اعمال قانون شود.
12- با توجه به اقدام مناسب آقاي مولايي در ايجاد مركز معاينه فني مجهز و رضايت دستگاههاي اجرايي ذي ربط از عملكرد وي مقرر گرديد به نحو شايسته اي از نامبرده تقدير به عمل آيد.
13- مقرر گرديد ورودي شهرميانه ازسمت بخش كندوان توسط شهرداری براس طرح مصوب زیرسازی ،جدولگذاری و اسفالت  گردد.
14- مقر گرديد در مسير عبور مستقيم خيابان شهيد بهشتي به سمت مركزشهر درتقاطع خيابان فجر و در خيابان شهيد رحيمي به سمت مركزشهر در تقاطع خيابان شيخ الاسلامي چراغ چشمك زن زرد نصب ومابقي عبور و مرور در تقاطهاي ذكر شده با تبعيت از چراغ راهنما صورت گيرد.همچنين در تقاطع سرچشمه، ورود از سمت مسجد جامع به تقاطع ممنوع ومسير مذكور يك طرفه گردد.
15- درخواست اهالي كوچه شهيد صفري در خيابان سرآسياب مبني برمزاحمت ناشي از توقف خودروها در كوچه ياد شده در جلسه طرح و مقرر گرديد پليس راهور شهرستان با نصب تابلو توقف ممنوع ياهر تدبير متناسب ديگر اقدام نمايد.
16- با توجه به ايجاد آلودگي صوتي توسط برخي خودرو ها و موتور سيكلتها مقرر گرديد پليس راهور نسبت به اعمال قانون اقدام نمايد.
17- نامه بخشدار محترم مركزي و دهيار روستاي چتاب عليا مبني بر درخواست نصب سرعت گير در محدوده روستاي مذكور در جلسه طرح و مقرر گرديد با همكاري پليس راه ميانه زنجان و دهيار روستا با نصب تابلو ها وعلائم متناسب (مخصوصا" در مقابل مدرسه روستا) اقدام لازم معمول گردد.
18- برخي نواقص و ايرادات موجود درآزادراه پيامبر اعظم توسط جناب سرهنگ جم  فرمانده پليس راه آزادراه در حوزه شهرستان ميانه ؛ ازقبيل جمع آوي تابلوها و علائم غير استاندارد و اشتباه، نصب حفاظ پلها، نصب تابلوها و علائم در پشت گاردريلها،خط كشي، لكه گيري و آسفالت برخي نقاط ، درجلسه مطرح و مقرر گرديد جلسه جداگانه اي با حضور صرفا براي آزاد راه با حضور اعضاي تخصصي برگزار گردد.
19- با توجه به فرارسيدن فصل سرما و يخبندان مقر رگرديد اداره راهداري و حمل ونقل جاده اي نسبت به تامين و دپو خاك نمك در محلهاي مشخص شده راههاي حوزه شهرستان اقدام نمايد.
20- مقرر گرديد اداره راهداري و حمل نقل جاده اي نسبت به پيگيري اصلاح نقاط حادثه خيز راههاي حوزه شهرستان بویژه  در جاده ميانه مياندوآب و جاده سرچم، اردبيل از طریق اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اقدام نماید.
21- مقررگردید شهرداری میانه درراستای صورتجلسات قبلی نسبت به احداث جدول در ورودی شهرک امام خمینی بمنظور جلوگیری از توقف خودروها اقدام و پلیس راهور نیز برابرمقررات با رانندگان خاطی برخورد گردد.  
 

You have no rights to post comments