آخرین اخبار

کانال آبرسانی در بخش ترکمانچای میانه به بهره برداری رسید

 
 کانال آبرسانی در بخش ترکمانچای میانه به طول  ۱۵۳۰ متر که آب پایاب ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغات شهر ترکمانچای را تامین خواهد کرد با حضور حمید شکری فرماندار ویژه شهرستان میانه افتتاح شد.
 این پروژه با هزینه ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار که ۳۰۰ میلیون ریال آن آورده و مشارکت عمومی کشاورزان و مابقی از محل تسهیلات و اعتبارات دولتی است احداث شده است.
 احداث این کانال به میزان زیادی صرفه جویی در مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب را در پی خواهد داشت.    
 

You have no rights to post comments