آخرین اخبار

ملخ های بومی به 100 هکتار از علفزارها و باغات شهرستان خسارت زدند

ملخ های بومی به 100 هکتار از علفزارها و باغات 9 روستای بخش کاغذکنان در شهرستان میانه خسارت زدند.

 این خسارت به میزان 10 درصد به مبلغ چهل میلیون ریال بوده و جهاد کشاورزی شهرستان میانه با طعمه و سم پاشی، تاکنون با 220 هکتار از اراضی و باغات مناطق، به مبارزه با این آفت پرداخته و این کار به میزان 80 هکتار نیز ادامه خواهد داشت.

روستاهایی که دچار آفت ملخ شده اند شامل شاه علی بیگلو، قاراب علیا، قاراب سفلی، آستانجین، گاو، سورق، اسکوق، دویچ و مندجین هستند.

 

You have no rights to post comments