آخرین اخبار

معاون عمرانی فرماندار از مراحل عملیات راه گشایی روستای وهیل بخش مرکزی میانه بازدید کرد

با حضور مهدی مشایخی معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار ویژه میانه، از مراحل عملیات راه گشایی و شن ریزی روستای وهیل، از توابع بخش مرکزی میانه بازدید شد.

راه روستایی وهیل به طول 3 کیلومتر با اعتبار 500 میلیون ریال با خودیاری 300 میلیون ریالی اهالی و 200 میلیون ریالی از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری با 30 درصد پیشرفت در حال انجام است.

گفتنی است پیشرفت این پروژه با  10 درصد پیشرفت نسبت به بازدید گذشته، به 50 درصد رسیده است.

 

You have no rights to post comments