آخرین اخبار

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه میانه با همراهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه پسرانه استثنایی عمار بازدید نمود

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار ویژه شهرستان میانه به همراهی مدیر آموزش و پرور شهرستان میانه از آموزشگاه پسرانه اسثنایی عمار بازدید و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات پرداخت.
محمدرضا مشایخی در این بازدید خواستار ارتقای وضع موجود و تامین تجهیزات و امکانات بیشتر برای تنوع در یادگیری مهارتها و توانمند ساختن این دانش آموزان شده گفت: رسیدن به باور توانمندی در این افراد می تواند سبب پیشرفت آنها در شرایط نرمال با توجه به وضعیت آنان در جامعه باشد.
وی با بیان اینکه در گذشته مهارت آموزی و یادگیری علم برای افراد استثنایی به دوران مقطعی خاصی محدود می شد افزود: خوشبختانه امروز شاهد ارتقای آموزشها و یادگیری مهارتهای مختلف حرفه ای و خاص در بین این افراد هستیم از جمله یادگیری های مهارتی مانند باغبانی، پرورش محصولات گلخانه ای و غیره که امیدواریم با حمایتهای مجمع خیرین مدرسه ساز میانه بتوانیم شاهد ایجاد فضا و محیط هایی شاداب و مجهز به امکانات متنوع و بروز  در راستای مهارت آموزی هر چه بیشتر این دانش آموزان و دستیابی به اهداف مورد نظر در این خصوص باشیم.

You have no rights to post comments